Tidigare årsmöten

Nedan finner du en tabell med dokument från de senaste 10 årens årsmöten. Söker du dokument från tidigare år, kontakta kansliet. 

 

EXTRA ÅRSMÖTE 2024

Föredragningslista Extra Förbundsmöte 2024 Förslag till nytt seriesystem i nationella serien Bilaga 1 - Nuläge-övergångsår-framtida läge Bilaga 2 - Nuvarande seriestruktur Bilaga 3 - Ny seriestruktur

 

         

ÅRSMÖTE 2023

Årsmöteshandlingar 2023 Protokoll Årsmöte 2023 Verksamhetsberättelse 2022-2023 del 1 Verksamhetsberättelse 2022-2023 del 2 Verksamhetsberättelse 2022-2023 del 3
  Motion 1 Införande Av Division 4, Skånes Bowlingförbund Motion 2 Spelbarhet, Skånes Bowlingförbund Motion 3 Samarbetsavtal, Skånes Bowlingförbund Motion 4 Erfarenhetsutbyte, Skånes Bowlingförbund Motion 5 . Farmarlag, Skånes Bowlingförbund
  Motion 6 Deltagande I Serieslutspel Motion 7 Orimliga Kvalkostnader, IKW Köping Motion 8 Spela Färdigt Matcher Under SM Slutspelet, Team Pergamon Motion 9 Ge Gravida Möjlighet Att Teckna Samarbetsavtal, X Calibur  
           
ÅRSMÖTE 2022 Årsmöteshandlingar 2022 Protokoll Årsmöte 2022      
           
ÅRSMÖTE 2021 Årsmöteshandlingar 2021 Protokoll Årsmöte 2021 Verksamhetsberättelse Del 1 Verksamhetsberättelse Del 2 Verksamhetsberättelse Del 3      
  Motion 1 Spelaravtal Damer Motion 2 B-Slutspel Motion 3 Licensavgifter Motion 4 Oljeregler Motion 5 Dubblering För Damer
EXTRA ÅRSMÖTE 2021 Handlingar Extra Forbundsmöte 2021 Protokoll Extra Förbundsmöte 2021      
           
ÅRSMÖTE 2020 Årsmöteshandlingar 2020 Protokoll Årsmöte 2020 Verksamhetsberättelse Del 1 Verksamhetsberättelse Del 2 Verksamhetsberättelse Del 3
  Motion -  Nytt DM Motion - 4-Banorshall Motion - Divison 3    
ÅRSMÖTE 2019 Årsmöteshandlingar 2019 Protokoll Årsmöte 2019 Verksamhetsberättelse Del 1 Verksamhetsberättelse Del 2 Verksamhetsberättelse Del 3
  Inkomna Motioner 2019 Inkomna Motioner Med Styrelsens Yttrande 2019 Styrelsens Förslag Till Årsmötet 2019    
ÅRSMÖTE 2018 Årsmöteshandlingar 2018 Protokoll Årsmöte 2018 Inkomna Motioner 2018    
           
ÅRSMÖTE 2017   Protokoll Årsmöte 2017 Inkomna Motioner 2017 Inkomna Motioner Med Styrelsens Svar 2017 Styrelsens Förslag Till Årsmötet Förslag 1 4
  Bilaga Till Styrelsens Förslag Nr 3 Slutrapport Regionsfrågan        
ÅRSMÖTE 2016 Årsmöteshandlingar 2016 Protokoll Årsmöte 2016 Inkomna Motioner 2016    
           
ÅRSMÖTE 2015   Protokoll Årsmöte 2015 Inkomna Motioner 2015 Inkomna Motioner Med Styrelsens Svar 2015 Styrelsens Förslag Nr 1 Stadgeändringar
  Styrelsens Förslag Nr 2 Årsmöte Vartannat År        
ÅRSMÖTE 2014   Protokoll Årsmöte 2014   Inkomna Motioner Med Styrelsens Svar 2014 Styrelsens Förslag Till Årsmötet 2014
           
ÅRSMÖTE 2013   Protokoll Årsmöte 2013 Inkomna Motioner 2013 Inkomna Motioner Med Styrelsens Svar 2013 Styrelsens Förslag Till Årsmötet 2013
           
ÅRSMÖTE 2012   Protokoll Årsmöte 2012 Inkomna Motioner 2012 Inkomna Motioner Med Styrelsens Svar 2012 Styrelsens Förslag Nr 1 Stadgeändringar
  Styrelsens Förslag Nr 2 Höjd Föreningsavgift. Styrelsens Förslag Nr 3 Serieutredning Styrelsens Förslag Nr 4 I Anledning Av Motion