Blå Boken

BLÅ BOKEN (Klicka på texten)
Detta dokument är sökbart. Kan användas om man är osäker på i vilket kapitel man hittar informationen. Ex. karens, spelbarhet, farmarlag mm. 
Ni kan också klicka nedan på respektive kapitel.
Senast ändrad 2023-05-11


Blå Bokens olika kapitel - senaste uppdatering

Kapitel Innehåll Senaste ändring
Kapitel A Stadgar 2023-05-11
Kapitel B Banor, Käglor, Klot  2022-04-13
Kapitel C Tävlingsbestämmelser 2021-10-28
Kapitel D Seriebestämmelser 2023-02-09
Kapitel E Mästerskapsbestämmelser 2023-02-09
Kapitel F Tävlingsbestämmelser
(både arrangör och spelare)
2023-05-11
Kapitel G Rekordbestämmelser  2022-09-22
Kapitel H Märkesbestämmelser   2015-10-21
Kapitel I Utmärkelser 2010-08-18
Kapitel K Administrativa regler för tävlingsspel
(licenser, samarbetsavtal, hcp och ranking)
2023-02-09
Kapitel L Bestämmelser för parabowling 2023-04-14


Senaste uppdateringarna framgår också i början av varje kapitel.


Gällande dispenser:  

Vi har inga idag gällande dispenser.