Rekrytering - Goda exempel

Rekrytering är en återkommande fråga där alla föreningar har sitt sätt att locka nya människor till bowlinghallen för att prova på bowling. Vi vill på denna sida belysa några goda exempel på rekryteringsprojekt som genererat nya medlemmar till engagerade föreningar.  

Strikejakten

Strikejakten är ett koncept som sjösattes 2021 och som nu har etablerat sig runt om i landet. I flera bowlinghallar har de lyckats aktivera mellan 20-30 barn och ungdomar genom Strikejakten och några av de som lyckats väldigt bra är Uddevalla, Upplands Väsby, Hedemora, Säffle mfl.

I Uddevalla har ledarstaben tillsammans med föräldrar, lagkamrater och bowlinghallen i dagsläget totalt 30 barn i sin Strikejakt. 

De har marknadsfört genom Roll ups, digitala skärmar i bowlinghallen och därigenom lyckats attrahera barnen som tycker det är roligt att utvecklas i sin egen takt och de formligen älskar armbanden!

Läs mer om STRIKEKJAKTEN

 

Marknadsföring

Staffanstorp

Kamratkampen + broschyr om föreningen.

Kamratkampen gick ut på att alla i föreningen ska ta med en kompis/kollega/familjemedlem att spela en tävling tillsammans med dem. Genom detta fick de ett antal nya bowlare. Samtidigt tog de fram en broschyr med info om föreningen som visar hur verksamheten ser ut.

De hittade inspiration till broschyren i sitt arkiv, Pia skrev såhär: Kuriosa inför vårt 50-årsjubileum som blev inställt med covid. Så kollade vi bakåt i arkivet och mellan 1976-1989 så var det ett häfte "SBK:aren" som skickades ut 1 gång i månaden till medlemmarna. 
Så vi har funderat på att göra något liknande om föreningen ett tag och nu fick vi ihop det, tack vare återstartsstödet. 

Se Staffanstorp BK Broschyr här

 

Göteborgs Bowlingförbund

Bakgrund

- Svårigheter att rekrytera representanter till styrelsen i Göteborgs Bowlingförbund.

- Tiden för aktivt jobb med bowlingrelaterade frågor är till viss del begränsad för medlemmarna i styrelsen, då merparten av oss jobbar heltid.

- Med svårigheter att rekrytera personer till styrelsen följer att kunskaper inom vissa områden saknas. Få i styrelsen har t.ex. djupare kunskaper i grafisk design, marknadsföring eller förståelse för genomslagskraften med sociala medier.

För att stärka förbundets profil och belysa sportbowlingen har vi startat upp ett projekt, som med hjälp av en extern leverantör bl.a. uppdaterar och förnyar den grafiska profilen, hjälper oss med att uppdatera hemsidan samt supportar oss i arbetet med sociala medier. I projektet ingår också att lyfta fram Göteborgs Bowlingförbund som en bra samarbetspartner.

Genomförande

Varje vecka presenteras seriematcherna för den aktuella omgången. Det sker via Instagram och Facebook. GBF har sedan tidigare en Facebooksida. För attn å ut till fler har vi kompletterat detta med ett Instagramkonto, @goteborgs_bowlingforbund.

Seriematcherna presenteras så att de är uppdelade på respektive bowlinghall.

Bowlinghallarna har också fått presentationerna för just sin hall. Dessa presentationer är hallarna fria att använda som de vill, helt utan kostnad. De flesta hallarna lägger upp informationen på skärmarna/monitorerna i hallen samt på sina sociala medier. Till vår glädje har det hittills fallit väl ut.

Varje serieomgång har vi två fokusmatcher som highlightas lite extra. Föreningarna får möjligheten att själva påverka innehållet i dessa inlägg, som publiceras på Instagram och Facebook, i regel på söndag kväll efter respektive omgång. I god tid i veckan innan kontaktas föreningarna och får info om att just deras lag är i en av fokusmatcherna.

Se exempel på grafik som syns på skärmarna i varje bowlinghall i Göteborg här: Fokusmatch  Matchschema

Samarbete

Motala BS, Motala Kommun och RF/SISU Östegötland

Rekryteringsprojekt i samarbete med RF SISU och SvBF där båda organisationerna stöttat med pengar och resurspersoner. Vi har lyckats bra med rekrytering tack vare en tydlig målbild av projektet där syfte och målgrupp är tydlig definierade.

Projektet är uppstarten av en långsiktig plan där skolsamverkan och integration och inkludering är ledord.

 

Gotlands Bowlingförbund, BK Rosen, Stånga IF, IK Gotlandspärlan, Golden Girls BK, BK Gotlands Veteraner och RF/Sisu Gotland

Ett samarbete mellan Gotlands BF, fem föreningar och RF/SISU med fokus på att rekrytera damer till bowlingen. De har genom bidrag från återstartsstödet arrangerat prova-på-kvällar i två bowlinghallar, Stånga Bowlinghall och Uncle Joe's Visby, som följts upp med åtta träningstillfällen i båda bowlinghallarna. Deltagarantalet har varit runt 13-22 stycken unika damer vid prova-på och träningstillfällena som hittills har genererat 12 nya bowlare där 6 stycken tagit licens och köpt egna klot. De andra 6 kommer inom kort att följa efter. 

De har efter avslutat projekt startat ett nytt projekt där de tillsammans med RF/SISU och Gotlands Golfförbund ska locka golfande damer till bowlingen. Antalet deltagare som deltagit vid de tre träningstillfällen som hittills har genomförts har varit mellan 28 och 35 stycken. 


Bowlingklubb
Målgrupp:
Nybörjare som vill lära sig mera om bowling, särskilt damer som är en underrepresenterad grupp.
Mål med rekryteringsprojektet:
Få flera intresserade av bowlingsporten. Erbjuda nybörjarträning i organiserad form. Få in fler damer så vi kunde starta ett B-lag för damer.
Genomförande:
Klubben gjorde en deal med bowlinghallen om att vi bara behövde betala för de som var med på eventet, och inte för outnyttjade banor. Det var centralt då det är svårt att veta uppslutningen.
(80kr per person och tillfälle blev dealen)
Efter att vi bestämt dag och tid så gjorde vi affischer och flygblad som alla i klubben var med att dela ut och sätta upp på sina jobb mm.
Bowlinghallen delade ut till deltagare i halligan och till lösspelare. Vi publicerade även information under skärmarna på alla banpar. Delade på alla sidor på fb som är relaterade till orten, och klubbmedlemmarna delade på sina sidor.
Första månaderna var det mellan 2-6 pers som dök upp varje vecka, men efter ett par månader har det vuxit och just nu är det ca 16 personer.
Det har redan gett utslag i några damlicenser till klubben.

Hur kommer ni att fortsätta:
Kontinuitet. Utbilda flera tränare och ledare.
Vilka har hjälpt till:
klubbmedlemmar, SISU, hallen
Finansiering:
Vi har inte betalat någon lön till tränare och deltagarna har betalat sin avgift direkt till hallen så det har inte kostat så mycket. Affischer och flygblad.

Senast uppdaterad: 24-02-29 av Johan ekström