Försäkring

Licens & Försäkring

För deltagande i tävlingar och seriespel krävs en licens som är utfärdad av Svenska Bowlingförbundet.

Från 1/7-2017 har vi ny försäkringsgivare för vår olycksfallsförsäkring (Lloyds via S.P Sportförsäkringar AB)

I alla licenser ingår en olycksfallsförsäkring som gäller under deltagande i tävling, match, uppvisning eller organiserad träning i bowling.
Försäkringen gäller även under direkt färd till och från ovan angiven verksamhet inom och utom Skandivavien (Försäkringen ersätter inte kostnader utanför Skandivaniven)

Försäkringen omfattar också ledare och som är registrerade som medlemmar i föreningen (IdrottOnline), i dessa fall är det RF:s olycksfallsförsäkring som träder in.

Om verksamheten äger rum på annan ort än den försäkrades hemort gäller försäkringen även under vistelsen på denna ort. Försäkringen gäller utan självrisk.

Vid skada skall skadenamälan ifyllas - skadeanmälan hittar du här!
(
i rutan försäkringsnummer anges "Svenska Bowlingförbundet" ingen underskrift från SvBF behövs i rutan för Försäkringstagare)

Frågor om försäkringen eller i samband med en skada besvaras av vår försäkringsrådgivare S.P Sportförsäkringar. Kontaktpersoner:
Carl Rosén  carl.rosen@soderbergpartners.se 070-303 32 36
Gunnar Ageskär gunnar.ageskar@soderbergpartners.se   070-303 34 37

Olycksfallsförsäkring - PDF med all information
Senast uppdaterad: 22-11-25 av Tim Davidsson