Viktiga datum, serie- och tävlingsprogram

Här hittar du serie- och tävlingsprogrammen för Svenska Bowlingförbundet.
Senaste uppdateringarna framgår även i sidhuvudet på dokumenten.

  Senast ändrad
Serie- och Tävlingsprogram 2023/24

2024-01-23

Serie- och Tävlingsprogram 2024/25 

2024-03-18

BITS Tävlingskalender

-

 
OBSERVERA: Serie- och tävlingsprogrammet för kommande säsong fastställs normalt av styrelsen vid styrelsens möte i Januari varje år. Denna planering är preliminär fram tills fastställandet, för att tävlingsarrangörer och andra ska kunna planera sin tävlingssäsong så att inga större krockar inträffar.

 

Viktiga datum

Här är en samanställning över viktiga datum inom bowlingen 

25 februari Rapportera LOK-stöd för hösten som varit, via IdrottOnline
30 april Licensavstämning
Inför ny säsong Uppdatera föreningens kontaktuppgifter, medlemsregistrer och roller (görs i IdrottOnline)
20 maj (SvBF senast tillhanda) Övergång inför ny säsong
27 maj (SvBF senast tillhanda) Anmälan/avanmälan/ändring Nationella Serien, kommande säsong
1 juli – 30 september Avregistreringar (sker i BITS)
12 juni (SvBF senast tillhanda) Motioner inför SvBF årsmöte
1 juli – 30 november  Samarbetsavtal för innevarande säsong kan tecknas
25 augusti Rapportera LOK-stöd för våren som varit, via IdrottOnline
15 september - 30 november Övergång under pågående säsong
Senast under oktober SvBF Årsmöte, datum framgår i Serie- och tävlingsprogram
Senast uppdaterad: 24-03-18 av Peter Lagerroos