Special Olympic

Special Olympics är en världsomspännande organisation som sedan 1968 bedriver och utvecklar idrottsverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Idag finns verksamhet i mer än 170 länder och inkluderar nästan 5 miljoner idrottsmän- och kvinnor med utvecklingsstörning.


Organisationen har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet, med "nysatsning 2004 då Special Olympics Sverige i samverkan med Svenska Parasportförbundet påbörjade ett 3-årigt Arvsfondsbaserat projekt för att ytterligare utveckla Special Olympics i Sverige.
Från och med maj 2009 är Special Olympics en del av Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Hemsida Special Olympics Sverige

Hemsida Special Olympics Internationellt

Senast uppdaterad: 23-02-28 av Linus Wirén