Åldersgränser

Veteran: Från och med det år du fyller 65
Oldboys/Oldgirls:   Från och med det år du fyller 55
Junior: Till och med det år du fyller 21
Ungdom: Till och med det år du fyller 16


Förbundsstyrelsen beslutade den 23 augusti 2009 att åldersgränserna ändras till kalenderår för alla kategorier.

Senast uppdaterad: 22-12-07 av Tim Davidsson