Projektstöd IF barn och ungdomar 7-25 år

Ansökan om bidrag för 2022 är nu stängd då samtliga medel för detta år är förbrukade. Möjlighet att söka nya medel öppnar igen under februari 2023.

Möjligheten för din förening att söka projektstöd fortsätter under perioden 2022–2023 och det är nu återigen möjligt att söka stöd redan från 7 års ålder upptill 25 år. Fokus kommer att ligga på att försöka inkludera underrepresenterade grupper hitta nya tränings- och tävlingsformer och att utbilda nya ledare.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott.

Nya ansökningar kan skickas in fr o m  februari 2023. 

Bowlingföreningar har möjlighet att söka projektstöd för följande:  

 1. Nya tränings- och tävlingsformer
 2. Underrepresenterade grupper
 3. Strikejakten
 4. Utbildning – Föreningsutbildning, Tränarutbildningar via Återstartsstödet.

Projektansökan år 2023 - så här går det till:

Vi har skapat separata formulär för de olika inriktningar som det finns möjligheter att söka bidrag för, se ovan. Ansökningsformulär hittar du på klubbens IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. Så här går det till att ansöka – klicka här

Underrepresenterade grupper

Nu finns möjlighet att erbjuda anpassad träning/bowlingskola för exempelvis nedanstående grupper:

 • Nyanlända
 • Flickor
 • Socioekonomiskt utsatta

Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

"Idrotten vill"  kan du läsa om idrottens idé. 

Strikejakten - Är ett bowlingkoncept för den som är nyfiken på bowling och vill uppleva det på ett nytt och spännande sätt. Strikejakten riktar sig till barn mellan 7-12 år år. Mer info med lite olika krav för detta stöd finns att läsa på vår hemsida, klicka här

Möjlighet ges till bidrag för att köpa in material med syfte att förändra/förnya den idrottsliga verksamheten ex.vis genom

 • Matta ” Strikejakten”
 • Tränarväska innehållande bl a, ärtpåsar (8st), balansplatta (1st), häcka (8st), rockringar (4st) mm

Klotbidrag

Kan fortfarande sökas genom Återstartsstödet. För mer info kontakta: tim.davidsson@swebowl.se

NYA tränings- och tävlingsformer

Tag möjligheten att utveckla och förnya era tränings- och tävlingsformer/bowlingskolor som kan bidra till att ge stimulans och utveckling för era barn och ungdomar så ni får behålla dem länge i er verksamhet.  

Utbildning

Vi är övertygade om att man behöver vara ett team som tar ansvar för ungdomarna. Vi rekommenderar därför att alla klubbar under projektets gång får minst två namngivna ledare.
Med fler utbildade och kompetenta ledare ökar förutsättningarna att rekrytera och ta hand om fler unga, mer info vad som gäller -  hittar du här.

Åter öppet för åldersspannet 7-25 år

Möjlighet att söka stöd till duktiga unga i föreningarna för att motivera och stimulera till fortsatt utveckling är nu åter öppen redan från 7 års ålder upptill 25 år. Kom också ihåg att söka LOK-stöd för era ungdomar två ggr/år, 25/8 och 25/2.

Så här går det till att söka LOK-stöd -  klicka här

Tänk på att:

-  inte vara rädd för att ta ut egenavgift av era ungdomar, steget upp till att bli senior kan bli stor och då finns risken att man tappar ungdomen.

Ansökningstid

Vi fortsätter att ha löpande ansökningstid = ”först till kvarn”, så ansök snarast dock senast 2023-12-01.

Bidrag från ditt Distriktsförbund (DF) 

Föreningar kan även söka medel från distriktsförbunden. Läs med om Projektstöd för barn och ungdomar på RF:s hemsida.

Frågor

Frågor om det nya projektstödet kan skickas till johan.ekstrom@swebowl.se eller på tel. till Johan Ekström 08-699 60 45.

Återrapport 2023

Återrapportering för Projektstöd till barn och ungdomar skall vara insänd senast 25 januari 2023.

Vi har som regel inom SvBF att om återrapportering uteblir påverkar det ansökningar som kommer in under 2022. Om ni beviljats medel under 2021 måste alltid återrapporten vara inskickad och godkänd INNAN ni kan beviljas ev nya bidrag.

Återrapporterna är en viktig del för er och för oss.

Senast uppdaterad: 23-01-27 av Johan ekström