VI 2025

 VI2025 hittar du här!

Detta kommer att vara ett levande dokument som vi arbetar vidare med för att säkerställa att vi under 9-årsperioden når våra målsättningar tillsammans med hela organisationen. Av den anledningen kallar vi detta för fas 1. Närmast på tur blir att kommunicera och marknadsföra dessa dokument till organisationen för att vi tillsammans ska finna dessa som hjälpmedel i vårt fortsatta arbete. Det gäller såväl Svenska Bowlingförbundet och distrikten som våra föreningar och bowlinghallar.

Status för aktiviteter och mål oktober 2018

Vi har tagit fram ett övningshäfte till hjälp för våra distrikt och föreningar i deras arbete med att arbeta fram deras verksamhetsriktningar, mål och aktivteteter!
Läs mer här!

Senast uppdaterad: 22-12-21 av Tim Davidsson