Utbildning

Tag chansen - att söka bidrag för utbildningar för att utveckla era medlemmar och bli en mer aktiv förening, där alla delar på ansvaret. Detta kan göras i samband med SISU, Svenska Bowlingförbundet eller annan samarbetsparter.

Ledare - en absolut förutsättning! Vi är helt säkra på att för att lyckas så måste det finnas ledare som tar ansvar för verksamheten i föreningarna. Ledare som har kompetens att leda unga. Kvinnliga ledare och unga ledare är särskilt angeläget, Med fler utbildade och kompetenta ledare ökar förutsättningarna för att rekrytera och ta hand om fler unga.

Grundutbildning för tränare  - Vi utgår ifrån att ledare i utvalda föreningar genomgår en ungdomsledar-utbildning. Den finns framtagen av SISU och är en utveckling av tidigare "Plattformen". Kostnaden för denna utbildning kommer ni då att få bidrag för. SISU erbjuder också en första Introduktionsutbildning som är helt kostnadsfri och webbaserad, klicka här

TUG - Tränarutbildning Grund - En kurs (TUG) för blivande tränare som vill lära bowlaren mer om grundläggande teknik oavsett tidigare erfarenhet, kursen innehåller 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Precis som tidigare finns det möjlighet att söka bidrag till denna utbildning. Bidraget för genomförd utbildning är 1000:-.

EBF Level 1 och 2 - För de tränare som väljer att gå EBF Level 1 eller 2 kommer det att finnas möjlighet att söka bidrag, som efter genomförd utbildning beviljas med lägst 50% av kurskostnaden.

Kurskostnaden betalas alltid först av föreningen och bidrag kan därefter sökas från Projektstöd IF. Förutsättning för att få bidrag är att deltagarna finns registrerade i IdrottOnline för genomförd utbildning - kolla alltid det först innan ni skickar in ansökan. Bidrag kan ges till max fem deltagare från samma förening.

Föreningar som kan komma ifråga för bidrag ur Projektstöd IF måste uppfylla följande minimikrav:

  • All verksamhet ska redovisas för Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd). Detta ger också klubben extra bidrag.
  • Om ni har utbildning i en lärgrupp skall alltid timmarna och deltagarna redovisas i IdrottOnline.
  • Återrapportering via föreningens IdrottOnline-sida en (1) gång/år.

Ansöker gör ni som vanligt via klubbens IdrottOnline-sida, välj Idrottsmedlet Utbildning.

Senast uppdaterad: 24-04-04 av Tim Davidsson