Avgifter och licenser

OBS!
Distriktens del är inte medräknade, vänd dig till ditt distrikt för att få information om de totala kostnaderna.

Licensnivåer - Se Blå boken Kap K1.2

Avgifter faktureras under maj månad - retroaktivt för innevarande säsong

Licenstyp

Senior

Junior

Ungdom

Bowlinglicens A

330 kr

200 kr

100 kr

Bowlinglicens B

30 kr

30 kr

30 kr

Bowlinglicens T (tas bort per 1/7-2020)
 (OBS! Ej seriespel)

200 kr

150 kr

100 kr

Licensavgiften för respektive år baseras på antalet licensierade föreningen har per den 30/4.

 

Avgifter faktureras under augusti månad - för kommande säsong

Föreningsavgiften:

1 500 kr

 2 500 kr om föreningen inte har:
- aktiverat integration mellan BITS och Idrott Online
- registrerat alla aktiva medlemmar i Idrott Online
- har giltig epost registrerad i Idrott Online

Föreningsavgift Hallförening

0 kr

En hallförening får enbart ha spelare med B-licens.

Serieavgifter för Nationella Seriesystemet

 

Elitserien

Allsvenska
Division 1

Division 2

Division 3

Herrar:

3 650 kr

3 550 kr

3 650 kr

3 650 kr

Damer:

3 650 kr

3 650 kr

 

 

 

Senast uppdaterad: 24-05-17 av Peter Lagerroos