Klot och annan utrustning

Ett sätt att nyttja återstartsstödet är att ansöka om bidrag för klot och annan utrustning till nybörjare eller nylicensierad. Nedan följer de regler vi har för klotbidrag och annan utrustning. 

Regler kring bidrag till klot och annan utrustning

  • Endast till nybörjare/nylicensierade
  • Vi ser gärna att nybörjare licensieras så fort som möjligt. Vid ny licens räcker B-licens. 
  • Bidraget står för 50% av klotets kostnad, max 1500 kr / klot.
  • Kan nyttjas till startpaket eller skor, men måste påvisas att det är en nylicensierad.
  • Utrustning måste köpas in i förhand, bidrag betalas ut mot kvitto/faktura.
  • Får ej användas till att köpa in en större uppsättning klot utan "mottagare".
  • Finns inget tak för hur många klot en förening kan få bidrag för, men ovanstående regel om inköp av större uppsättning klot måste följas.
  • Ansökan gör ni via IdrottOnline, välj formuläret Återstartsstöd. (Ett eget formulär kommer snart med namn Klot- och utrustningsbidrag.)

Obs!

Dessa regler kan ändras under året om vi märker att problem uppstår.

Senast uppdaterad: 23-01-30 av Tim Davidsson