Antidoping

Svenska bowlingförbundet har faställt ett nytt antidopingprogram som utarbetats under 2018 och godkänts av Riksidrottsförbundet 2018.

Programmet tar fasta på att bowlinsporten är en lågrisksport och därför ges information och kunskap stort utrymme.

En annan viktig del är att ha ansvariga som ser till att alltid ha ett aktuellt program och att information uppdateras på vår hemsida.

Vi vill också säkerställa att vi är väl förberedda om vi får ett dopingfall inom förbundet.

Länk till programmet  Antidopingprogram

Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World
Anti-Doping Code.

Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på
nationell/hög tävlingsnivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en
individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett
substans/preparat

Retroaktiv dispens

Indelningen i idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå respektive övrig
idrottsutövare inom dipsensreglerna innebär att idrottare på övrig
idrottsnivå ansöker om en retroaktiv dispens efter begäran från
Dopingkommissionen för bruk av dopingklassad substans/metod. Sådan begäran
kommer normalt när idrottsutövaren får besked om att förbjudna substanser
hittats i dopingprovet.

För bowling är idrottsutövare på nationell/hög nivå spelare som är uttagen till senior-, junior- eller ungdomslandslag.

Övriga inom vår idrott som inte finns med i ovan angivna sammanhang får alltså möjlighet att ansöka om dispens i efterhand medan idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå alltid måste ansöka om dispens i förväg.

Om du vill veta mer finns här några länkar : 

Är du nyfiken på hur en dopingkontroll går till?

https://www.youtube.com/watch?v=_NhdqRM-OdM&feature=youtu.be

Vill du veta mer om antidopingarbetet kan ni arbeta i din förening med att "vaccinera din förening mot doping" . Detta kan du läsa mer om här.

https://www.rf.se/vaccinera 

Kosttillskott kan var en källa till att ovetande få i sig otillåtna preparat.

https://www.youtube.com/watch?v=-qAIdwNe_W4

Senast uppdaterad: 22-11-25 av Tim Davidsson