NYA tränings- och tävlingsformer

Tag möjligheten att utveckla och förnya era tränings- och tävlingsformer/bowlingskolor som kan bidra till att ge stimulans och utveckling för era barn och ungdomar 7-25 år så ni får behålla dem länge i er verksamhet. I "Idrotten vill"  kan du läsa om idrottens idé. 

Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel
Senast uppdaterad: 22-11-29 av Marianne Norberg