Lämna in motioner till förbundets årsmöte senast 12 juni

Den 12 juni är sista dagen att lämna in motioner till Svenska Bowlingförbundets årsmöte som genomförs den 6 oktober 2024. Motioner från föreningarna ska skickas till Svenska Bowlingförbundet via klubbens distrikt.

Här finns en mall för hur motioner till årsmötet bör vara strukturerad för att uppnå tydlighet samt för vad som yrkas.

Motionerna ska skickas till Svenska Bowlingförbundets generalsekreterare Peter Hodor på mail peter.hodor@swebowl.se

Linus Wirén   21 maj 2024 11:39