Lägesrapport kring återstartsstödet - tips på aktiviteter att ansöka om

Återstartsstödet är inne på sitt andra fulla år av verksamhet och bowlingsäsongen 2023-2024 är igång. Här följer mer information kring stödet och tips på vilka aktiviteter som ni kan söka återstartsstöd för.

Under första året av återstartsstödet kunde man söka bidrag för flera olika aktiviteter under flaggan ”återstart”. Mot slutet av året gjorde vi en utvärdering om vad för typ av aktiviteter och projekt som föreningar sökt bidrag till. Efter utvärderingen stod det klart att de flesta föreningar satsat på någon form av träningsläger för att locka tillbaka sina medlemmar och få igång sin förening igen. Efter diskussioner inom återstartsgruppen och tillsammans med distriktens referensgrupp för återstartsstödet kände vi därför att det var viktigt att kickstarta rekryteringen igen och har haft det som fokus under första halvåret av 2023.

Vi går nu in i andra halvan av 2023 och vi har ca 2,5 miljoner kronor kvar av återstartsstödet att förbruka. Vi har märkt att antalet ansökningar har minskat en aning från förra året, men då vi har en deadline att pengarna ska vara förbrukade till oktober 2024 känner vi ingen stress i att fortsätta med fokus på rekrytering året ut.

Tips på aktiviteter man kan arrangera
Vi ser ju gärna att man bygger något som håller för framtiden. Att man tänker sig sitt projekt i olika steg där man börjar med att bjuda in till prova-på av något slag. Det kan vara en enkel prova-på, en ”bowlingens dag”, bjuda in skolklasser att ha idrottslektion i bowlinghallen eller att befintliga medlemmar bjuder med en kompis, släkting eller arbetskamrat. När man sedan fått ett par nya kan man arrangera en nybörjarkurs eller bowlingskola så att man får en bra start. Sen glöm inte att informera om att man kan få bidrag för egen utrustning.

Vi har även sett under första året att många föreningar vill hyra in tränare. Det är såklart positivt att man vill utveckla föreningen på detta sätt men vi ser gärna att det görs en satsning inom föreningen på att utbilda ett par av sina medlemmar så att man inte behöver hyra in tränare. Från återstartsstödet bidrar vi med 75% av kursavgiften. Ju fler ledare och tränare det finns i föreningen desto bättre förutsättningar har man att locka till sig nya medlemmar.

Vi vill uppmana alla föreningar att ta denna chans att söka bidrag för att arrangera rekryteringsprojekt för att öka på medlemsantalet inför framtiden. Ni ansöker genom att fylla i ett ansökningsformulär på Idrottonline.se (https://login.idrottonline.se/)

Nedan följer några exempel på vad ni kan ansöka om:
• Prova-på-aktivitet
• Träningsläger för nybörjare
• Klot- och skobidrag
• Skolbowling
• Utbildningar
• Träningsredskap

Mer information om återstartsstödet finner ni här: https://www.swebowl.se/var-verksamhet/foereningsinfo/aterstartsstoedet/

Vill ni ha tips på eller har frågor eller funderingar kring ansökan och återstartsstödet kontaktar ni Tim Davidsson via e-post: tim.davidsson@swebowl.se eller telefon: 08-6996034.

10 oktober 2023 13:57