Goda exempel på ansökningar för återstartsstöd

Prova-på-träningar, damsatsningar och bowlingligor. Det är några projekt som föreningar och distrikt kan söka återstartsstöd för. Här följer några goda exempel på ansökningar som föreningar och distrikt har gjort med fokus på rekrytering.

Svenska Bowlingförbundet har de senaste åren fått medel genom Riksidrottsförbundet för att bland annat mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av covid-19, underlätta till uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Ansökan för återstartsstödet 2023 öppnade i februari och årets ansökningar riktar in sig på rekryteringsverksamhet.

Under förra året kom det in många ansökningar till förbundet från föreningar och distrikt runt om i bowling-Sverige. Hälsinglands Bowlingförbund har gjort flera ansökningar som riktat sig till bowlingföreningarna i Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn. De har sökt medel inom tre olika områden som handlat om:

– Motionsligor

– Prova-på-träning för tjejer

– Prova-på-träning för pensionärer

Maggan Snäll spelar bowling i Strands BK och arbetar som idrottskonsulent hos RF-SISU Gävleborg. Hon har varit drivande i de ansökningar som Hälsinglands Bowlingförbund gjort. I bland annat BK Elan i Hudiksvall drog de igång en damsatsning för att få fler damer till klubben. De genomförde prova-på-träningar och hade två ledare på plats vid varje tillfälle.
– Damklubben höll på att tyna bort men genom prova-på-träningarna har de fått med åtta nya spelare som har slussats in i den ordinarie träningsverksamheten. Det visar att det går att locka fler tjejer till bowlingen. Det gäller bara att ha någon som tar tag i det och jobbar på att få med fler, säger Maggan Snäll.


BK Elan samlade i samband med deras KM. 

I Strands BK i Hudiksvall drog de igång en motionsliga med 3-mannalag som fick bra genomslag och i Bollnäs genomförde de en halliga med 13 lag. BK Lin i Söderhamn hade tre bowlingträningar för tjejer där 13 deltagare var med och 6 av dem har blivit kvar i verksamheten.
– Det krävs att det är någon engagerad i varje hall och som tar initiativ och får igång de olika aktiviteterna. Jag är väldigt tacksam att vi har så förspänt med ledare som ställer upp i de olika föreningarna.

Hälsingland fick även medel till nya klot för att använda vid de olika aktiviteterna i distriktet. Maggan Snäll tycker att fler borde ta chansen att söka återstartsstöd.
– Det har aldrig någonsin tidigare funnit så mycket pengar att söka på olika håll i idrotts-Sverige så det är perfekt att passa på.

I Motala BF sökte de stöd för att få till en återstart i föreningen efter pandemin och få medel för att rekrytera barn och ungdomar till klubben samt stöd för att utveckla parabowlingen.

På söndagseftermiddagarna har de haft gratisträningar för årskurs 1-9 där ledare har varit på plats och tipsat.
– Det har varit fullt nästan varje gång. De har fått informationsblad med sig och runt 10-12 av dem som har provat på har sedan börjat i vår träningsgrupp på fredagar, säger Carina Wedholm Nilsson som är sekreterare i Motala BF.

Genom återstartsstödet har de även kunnat ha subventionerade medlemsavgifter och de har haft samarbeten med skolor och fritidsgårdar. I augusti är de även med på Sportis Camp som är ett dagkollo för barn och ungdomar där de får testa olika sporter.

Flera spelare från Motala BF har nått långt i sin bowling. Idag går fem spelare som har Motala BF som moderklubb på bowlinggymnasiet i Nässjö och två eller tre ska börja nästa termin. För att få fart på verksamheten menar Carina Wedholm Nilsson att det krävs ett stort engagemang och att föreningen syns i olika sammanhang.
– Det krävs ett idogt arbete och att flera är engagerade i föreningen samt att man följer en röd tråd. Vi försöker lägga ut krokar på många ställen. I nästa vecka ska vi vara med på SFI-dagen som kommunen arrangerar.

Pandemin slog hårt mot klubbens paraverksamhet. Men nu börjar de få fart på parabowlingen igen där återstartsstödet har varit en viktig faktor. Föreningen var med på Idrottens parasportdag i Motala i höstas som hade 300 besökare. De bjöd direkt in alla intresserade till öppet hus i bowlinghallen. Motala BF har träningsgrupper för parabowling tre dagar i veckan och runt 15 nya spelare har börjat i verksamheten. De anordnade även tävlingsresor till Action Jubal i november.

Patrik Johansson som är idrottskonsulent hos RF-SISU Östergötland har stöttat föreningen i ansökningarna och han menar att det är viktigt med samverkan.
– För att få till bra projekt är en nyckelfaktor att föreningarna samarbetar med RF-SISU, distrikt och förbundet. Det är även viktigt att tänka i nästa steg direkt. Att man har ett informationsblad förberett som man kan dela ut till alla som provar på så att de vet hur de kan börja i verksamheten. säger Patrik Johansson.

Ett annat gott exempel är Skånes Bowlingförbund som sökte stöd för att arrangera träningsläger för parabowlare. Lägren arrangerades i Hörby respektive Åstorp och 30 parabowlare från distriktet deltog.

“Det har varit mycket positiv feedback från deltagarna som redan har frågat när nästa läger blir av. Lägren bidrog till en ökad kunskap om hur de kan utveckla sitt spel och spelare från olika föreningar har lärt känna varandra. Vi hade inte haft möjlighet att genomföra träningslägrena utan återstartsstödet”, skriver Skånes Bowlingförbund i sin redovisning av återstartsstödet 2022.

Enskilda föreningar ansöker om återstartsstöd genom Idrottonline där man likt Projektstödet fyller i ett formulär, formuläret heter Återstartsstöd 2023. Inom kort kommer nya formulär skapas för olika paket för att underlätta vid ansökan och återrapportering.

Distriktsförbund ansöker genom att skicka en detaljerad plan med budget för projekt man söker medel för till tim.davidsson@swebowl.se

Ansökningar som gäller para-verksamhet söker man inte genom Idrottonline utan skickas direkt till Johanna Svenungsson johanna.svenungsson@swebowl.se

Läs mer om återstartsstödet här.

Linus Wirén   26 april 2023 10:45