Ansökan för återstartsstödet 2024 är öppen

Ansökan för återstartsstödet 2024 är öppen. Återstartsstödet riktar sig även fortsättningsvis mot ansökningar som gäller rekrytering. 

Återstartsstödet går in i sin sista fas och vi kommer fortsätta med vårt fokus på rekrytering. Formulären för 2024 är nu öppna och redo för ansökningar.

Det finns totalt sju formulär att använda vid ansökan för återstartsstöd:

– Prova-på
– Bowlingens dag
– Klot och utrustning
– Halliga
– Skolbowling
– Utbildning
– Återstartsstöd (Används om inget av ovanstående formulär passar in på ert projekt).

Notera att de aktiviteter ni söker bidrag för måste vara genomförda senast 31 december 2024 och att allt ska dokumenteras och sedan redovisas med en återrapport efter avslutat projekt.

Ansökningar som gäller para-verksamhet söker man inte genom Idrottonline utan skickas direkt till Johanna Svenungsson johanna.svenungsson@swebowl.se

I återrapporten är det krav på att redovisa alla utgifter genom att ladda upp kvitton och fakturor. Vi ser gärna att ni gör er återrapport så fort ni avslutat er aktivitet så att allt är färskt i minnet.

Vi vill även passa på att påminna de föreningar som fått beviljat återstartsstöd 2022 och 2023 att göra en återrapport i Idrottonline. Om man inte skickar in en återrapport blir man återbetalningsskyldig för det bidrag man blivit beviljad.

Mer information om återstartsstödet finner ni här.

Vill ni ha tips på eller har frågor eller funderingar kring ansökan och återstartsstödet kontaktar ni Tim Davidsson via e-post: tim.davidsson@swebowl.se eller telefon: 08-6996034.

29 november 2023 12:27