Ansökan för återstartsstödet 2023 är öppen

Ansökan för återstartsstödet 2023 är öppen. Årets återstartsstöd riktar in sig på ansökningar som gäller rekrytering. 

Riksidrottsförbundet har de senaste åren beviljats extra anslag för att bland annat mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. För 2023 har Svenska Bowlingförbundet tilldelats 3,2 miljoner kronor i återstartsstöd.

Sista dag för att ansöka om återstartsstöd är den 31 oktober 2023. Notera att de aktiviteter ni söker bidrag för måste vara genomförda senast 31 december 2023.

Efter interna diskussioner och i dialog med SDF:s referensgrupp för återstartsstödet är det beslutat att årets återstartsstöd fokusererar på rekrytering. Möjligheten att söka bidrag för tävlingar, träningsläger för befintliga medlemmar och andra behålla-medlemmar-aktiviteter kommer därför att utgå.

Enskilda föreningar ansöker genom Idrottonline där man likt Projektstödet fyller i ett formulär, formuläret heter Återstartsstöd 2023. Inom kort kommer nya formulär skapas för olika paket för att underlätta vid ansökan och återrapportering.

Distriktsförbund ansöker genom att skicka en detaljerad plan med budget för projekt man söker medel för till tim.davidsson@swebowl.se

Ansökningar som gäller para-verksamhet söker man inte genom Idrottonline utan skickas direkt till Johanna Svenungsson johanna.svenungsson@swebowl.se

Läs mer om återstartsstödet 2023 och se exempel på vad ni kan ansöka om här.

Linus Wirén   22 februari 2023 19:41