Valberedningens förslag till förbundsmötet 2022

Här finns valberedningens förslag till val av styrelseledamöter till förbundsmötet 2022.

Inför förbundsmötet 2022 föreslår valberedningen följande:

Ordförande Jan Wiede - Omval
Ledamot, Mats Lunderquist – Omval
Ledamot, Sandra Granfeldt – Omval
Suppleant, Maria Eklöf – Nyval Fatima Carlsson
Lekmannarevisor – Joakim Ek
Lekmannarevisor suppleant – Gunnar Elvin

Valberedningen föreslår att styrelsen arvoden blir oförändrat inför nästkommande år.

Eventuella frågor skickas till Bertil Pettersson på mail bertilpetterson@telia.com

Linus Wirén   02 september 2022 09:45