Välkommen till nya swebowl.se

Lagom till jul är vi glada att kunna presentera Svenska Bowlingförbundets nya hemsida.

Vid årsskiftet stängs samtliga hemsidor i IdrottOnline och nu har Svenska Bowlingförbundet ersatt den gamla sajten med en ny. Den nya sidan är fortsatt under viss utveckling och några delar ska kompletteras med mer information.

Fram till nyår kommer ni att hitta den gamla hemsidan på adressen https://idrottonline.se/svenskabowlingforbundet
Den gamla sidan uppdateras inte längre och släcks alltså ner för gott när vi ringer in det nya året. 

Som Svenska Bowlingförbundet informerat om är bakgrunden till skiftet att Riksidrottsförbundet från och med den 1 januari 2023 inte längre kommer att erbjuda hemsidor i IdrottOnline. Under året har många förbund och föreningar arbetat med att skapa nya hemsidor.

Det är bara hemsidan i IdrottOnline som försvinner vid årsskiftet, övriga funktioner finns kvar.

Dessa är:
Medlemshantering
Aktivitetshantering
Avgiftshantering
LOK
Idrottsmedel
Utbildning
Beslutsstöd
Licenshantering
Integrationsmöjligheter

Inloggning kommer att kunna ske via login.idrottonline.se

Det är viktigt att alla föreningars kontaktuppgifter är uppdaterade i IdrottOnline.

Vi hoppas att ni ska trivas på nya swebowl.se!

Linus Wirén   22-12-21