Svenska Bowlingförbundet i gemensamt projekt med flera idrottsförbund - ledarsatsning i samverkan

Svenska Bowlingförbundet har gått med i ett ledarprojekt tillsammans med Bouleförbundet, Biljardförbundet och Bangolfförbundet. Förbunden arbetar tillsammans med RF/SISU för att få fler ledare till idrotterna.

Anledningen till att dessa fyra förbund gått ihop är att de påminner om varandra i deras struktur och att de har liknande problem vad gäller ledarrekrytering. Under våren 2023 startades projektet Ledarsatsning i samverkan upp som pilot i tre distrikt. Hösten 2023 utökas satsningen där Svenska Bowlingförbundet går med i projektet samt distrikten RF/SISU Småland, RF SISU Västra Götaland och RF SISU Västerbotten. De kommer att kalla till träffar i respektive distrikt och föreningarna kommer att bli kontaktade för mer information.

Syftet med uppdraget är:
• att bidra till föreningarnas utveckling genom samverkan med andra idrotter
• att bidra till en förståelse för vilka förväntningar och möjligheter som finns för en förening i
samverkan RF-SISU
• att bidra till kunskapsinhämtning när det gäller ledare, engagemang, rekrytering och värdskap

Målsättningen med uppdraget är:
• att skapa engagemang i föreningarna kring att arbeta med ledarrekrytering och ledarvård
• att alla föreningar har fått en bättre bild av sina styrkor och svagheter inom ledarrekrytering och ledarvård, rekrytering av nya medlemmar samt kring bemötande.
• att alla föreningar har fått kunskap och förståelse om vilka förväntningar och möjligheter som finns för en förening genom samverkan med RF-SISU att minst en förening per SF i varje distrikt har deltagit i de föreningsträffar vi arrangerar tillsammans med RF SISU distrikten.

Linus Wirén   10 oktober 2023 12:50