Riksidrottsmötet genomfördes i helgen

I helgen arrangerades Riksidrottsmötet i Uppsala konsert och kongress. Karl-Erik Nilsson valdes till ny ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och tre nya förbund valdes in i RF. I samband med mötet fick även nio bowlingledare ta emot RF:s förtjänsttecken.

Riksidrottsmötet hålls vartannat år och är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten – RF-stämman och SISU-stämman. Vid Riksidrottsmötet samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund och SISU Idrottsutbildarnas 3 medlemsorganisationer för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Årets möte arrangerades i Uppsala fredag till söndag.

Under söndagen valdes Karl-Erik Nilsson till ny ordförande för Riksidrottsförbundet. Karl-Erik Nilsson var ordförande i Svenska Fotbollförbundet mellan 2012 till tidigare i år. Nu efterträder han Björn Eriksson som satt i Riksidrottsstyrelsen i tolv år varav åtta år som ordförande.
– Nu ser jag fram emot att tillsammans med resten av styrelselaget formulera arbetet framåt och se hur vi tillsammans med specialidrottsförbunden kan göra gemensamma insatser för att stärka idrottsrörelsen. Det finns flera utmaningar att fortsätta arbeta med, bland annat statens stöd till idrotten, tillgänglighet och anläggningar samt elitfrågorna, säger Karl-Erik Nilsson till TT.


Karl-Erik Nilsson valdes till ny ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

Riksidrottsmötet röstade under söndagen in Svenska Förbundet för Funktionell Fitness och Svenska E-sportförbundet som nya medlemmar i Riksidrottsförbundet. Sveriges Schackförbund fick bifall för sin ansökan till SISU Idrottsutbildarna.

Andra beslut i ärenden under helgen var bland annat gällande arbetet med trygg idrott där RF-stämman beslutade att tillsätta två utredningar och ta ett helhetsgrepp i frågan. Stämman belsutade även om fortsatt utveckling av stödet till elitidrott genom samverkan mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté och Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté inom ramarna för Elitidrott2030.

Svenska Bowlingförbundet hade fyra ombud med under mötet. Från förbundsstyrelsen deltog vice ordförande Helena Sundqvist och ledamot Peter Tidbeck. Från kansliet var Peter Hodor, generalsekreterare, och Linus Wirén, kommunikationsansvarig, med.

Helena Sundqvist tyckte att det var en intressant och givande helg.
– Att träffa representanter från andra delar av idrottsrörelsen är inspirerande och att delta på mötet ger en känsla av att bowlingen är en del av något större, säger hon och fortsätter:
– En fråga som jag tycker har varit särskilt viktig under helgen är värdegrundsfrågan som diskuterades länge med anledning av det stora antalet motioner som inkommit i ämnet. Det är tydligt att RF behöver se över både riktlinjer och stadgar, något som även vi inom bowlingen tidigare har konstaterat efter att vi i olika frågor konsulterat RF. En ordentlig översyn kommer att göras i arbetet.

Under lördagskvällen hyllades 102 ideella ledare inom idrotten som fick ta emot RF:s förtjänsttecken. Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott och instiftades år 1910. Nio av ledarna som fick ta emot RF:s förtjänsttecken kommer från bowlingen.
– Det var en väldigt fin ceremoni. Man blev lite rörd och tagen av stundens allvar, säger Sundqvist.


Ceremonin under lördagskvällen där ideella ledare fick ta emot RF:s förtjänsttecken. 

Följande ledare från bowlingen fick ta emot RF:s förtjänsttecken:

Peter Andersson, Ängelholm - BK Full House
Ulf Granath, Lindome - BK Joker, Göteborg. Numera BF Solängen.
Ann-Brith Johansson, Mariestad - Mariestads BK, Team Eldklotet, BK Qvinns 
Christer Liljegren, Malmö - BK Wabo
Sigrid Månström, Hudiksvall - BK Elan, Hälsinglands Bowlingförbund
Ewa Rydell, Motala - Ten-Pin Club
Ursula Spattman, Stenungsund - Bohuslän/Dals Bowlingförbund, Stone Girls BK
Kenth Krüger, Klippan - BK Lejonet
Astrid Waller, Obbola - ​​IFK Umeå


Ulf Granath tilldelas RF:s förtjänsttecken av RF:s tidigare ordförande Björn Eriksson. 


Ann-Brith Johansson


Sigrid Månström


Ewa Rydell


Astrid Waller

 

Linus Wirén   31 maj 2023 14:22