Nominera kandidater för ledarstipendiet 2023

Svenska Bowlingförbundets ledarstipendium delas ut på årsmötet och nu är det dags att hitta den stipendiat som kommer att få ta emot utmärkelsen på årsmötet den 1 oktober 2023.

Svenska Bowlingförbundet har till ändamål att ge ekonomiskt bidrag till personer som genom sitt ledarskap bidragit till svensk bowlings utveckling. Personen som kan komma i fråga ska vara organiserad medlem i förening som är registrerad i Svenska Bowlingförbundet.

Kvalificerad för stipendiet är ledare som bidragit till att utveckla bowlingen på klubbnivå, distriktsnivå eller riksnivå. Det kan gälla ledare för ungdomar, för bowlare med en funktionsnedsättning eller klubbledare i allmänhet som utfört ett omfattande ideellt ledarskap. 

Ni inbjudes att skicka in förslag till kandidater till kansliet SENAST DEN 21 AUGUSTI till peter.hodor@swebowl.se

Av anmälan ska framgå motivering till kandidaturen samt förslagsställarens namn.

26 juni 2023 09:48