Lägesrapport kring återstartsstödet

I snart två månader har föreningar och distrikt kunnat ansöka om återstartsstöd. Det är dags för en lägesrapport och uppdatering angående nya beslut kring återstartsstödet.

Återstartsstödet presenterades för distrikten på ordförandekonferensen i Uppsala för ett par veckor sedan. Det var mycket givande att få höra distriktens tankar och idéer om hur vi ska nyttja denna unika chans, samt diskutera hur vi kan få fler föreningar att komma igång med ansökningar.

Först och främst är det fantastiskt kul att läsa alla ansökningar, vissa traditionella men andra nytänkande och inspirerande! Det är även väldigt kul att få agera bollplank och support över telefon med de som tar ansvar för ansökningarna i era föreningar!

Vi har till dagens datum godkänt ansökningar för ca 600 000 kr. Utöver det har vi två marknadsföringsprojekt och lite andra saker på gång som gör att vi förbrukat ca 1 miljon kr. När vi nu märkt att pengarna förbrukas i en relativt hög takt har vi valt att göra vissa begränsningar så att så många föreningar och distrikt som möjligt kan ta del av stödet. De ändringar vi gjort är följande:

· Banhyra – Vi märker att det är olika kostnader för banhyra runt om i landet och har därför valt att sätta ett tak för vad vi bidrar med från återstartsstödet.

Taket är satt till 150 kr / bana och timma. 

· Tränararvode – Precis som med banhyran har vi märkt att det är olika arvoden för olika tränare, vare sig de är utbildade eller ej. Vi ser helst att ni använder er av utbildade tränare, behöver ni hjälp att hitta en tränare kontakta Johan Ekström för mer information.

Vi bidrar med 300 kr / timme och tränare.

Nedan följer lite om vad som händer förutom alla ansökningar från er föreningar och distrikt.

Marknadsföring

Vi har ingått ett samarbete med ett filmproduktionsbolag i Göteborg som ska producera ett antal filmklipp i marknadsföringssyfte. De var med under den senaste junior/U21-tävlingen i Jönköping och samlade material till några av våra filmer. Totalt 8-10 klipp kommer att produceras under året.

Ungdomstävlingar

Två nya ungdomstävlingar är på gång som är tänkt att bli en del av ett nytt Tour-format tillsammans med Swedish Youth Open som spelas i december. Tanken är att vi ska få till ytterligare ett par tävlingar till denna tour. Mer information om dessa tävlingar kommer.

Bowlingambassadörer

Under ordförandekonferensen diskuterade vi Bowlingambassadörerna och hur vi kan aktivera och nyttja dem i olika sammanhang. Jag har skickat ut ett mail till samtliga ambassadörer som fanns i vår lista för att se vilka som fortfarande vill vara delaktiga. Det är inte många som har svarat så om du som ambassadör läser det här, kolla gärna den e-mail du angivit till oss när du var aktiv eller kontakta Tim Davidsson. Vi eftersöker även fler som vill hjälpa till i sitt distrikt som Bowlingambassadör, så brinner du för bowling och vill göra skillnad? Skicka gärna ett mail till: tim.davidsson@swebowl.se

Sidan för Återstartsstödet har även uppdaterats med en Guide för Återstartsstödetdär ni får lite hjälp med hur man kommer igång med sin ansökan. 

Hälsningar

Tim Davidsson, ansvarig återstartsstöd

Linus Wirén   02 mars 2022 09:59