Information om bowling med stringmaskiner

Under helgen har Svenska Bowlingförbundets styrelse hanterat en dispensansökan från bowlinghallen i Örnsköldsvik om att kunna spela matcher i den nationella serien på stringmaskiner

ns idag med denna teknik och att spela officiella matcher på stringmaskiner är en fråga som kommer att finnas på agendan framöver. Som exempel så spelas bowlingen i World Games (alternativa OS) i Birmingham, USA, med stringmaskiner vilket kommer att fungera som en del av kunskapsinhämtningen.

Generalsekreterare Peter Hodor summerar läget:
– Var utvecklingen med stringmaskiner tar vägen vet vi inte idag, men att frågan på något sätt kommer att vara aktuell kan vi säga med säkerhet. Nu beviljade inte styrelsen dispensansökan från Örnsköldsvik, men det kan mycket väl bli så att Svenska Bowlingförbundet beviljar dispenser för att genomföra enskilda tävlingar på stringmaskiner. Det är viktigt att testa denna teknik i skarpt läge för att få mer information för framtiden.

Linus Wirén   13 juni 2022 18:48