Information kring säsongens oljeprofiler

Flera serier drog igång igen i helgen efter uppehållet. Oljeprofilerna är lite annorlunda denna säsong. Carl Wikhede, ordförande i Tekniska Kommittén, redogör kring vad som förändrats och varför.

Vad är det nya med säsongens oljeprofiler?
– Generellt sett har profilerna ca en enhet högre ratio än tidigare. De är också i vissa fall uppbyggda litet annorlunda, men det är inget som kommer att bli en gamechanger i bowlingsporten.

Varför har Tekniska kommittén valt att göra en förändring till detta år?
– Det beror på flera faktorer. Men framför allt grundar sig vårt tänk på den enkät vi hade förra hösten där alla elitspelare inbjöds att svara på 24 olika frågor om bland annat profiler och träningsmängd. Vi hade en bra svarsfrekvens med över 500 svar. I svaren kan man bland annat utläsa att 48,4% av spelarna tyckte profilerna är för svåra och bara 3,2% ville ha svårare dito.

– Det har också med slitage att göra. Väldigt många av landets laminatbanor börjar bli runt 20 år gamla. Då kommer också topografin att spela en mycket större roll på profiler med låg ratio. Enligt de uppgifter vi har från Kegel samt egna erfarenheter, så bör ration upp i 3,5-4,5 för att neutralisera det mesta av topografin.

– Om man även tittar på den nedre halvan i både herrarnas och damernas elitserie så är nivån inte riktigt lika hög som tidigare. Med det sammantaget har vi valt att lätta upp profilerna en smula.

Kommer det leda till fortsatt fler höga slagningar?
– Så kan det nog bli för de bästa lagen, men det finns så många fler faktorer än ratio som bestämmer hur siffernivån blir. De lag som kommer att få ihop alla pusselbitarna rätt, vilket i grunden är olja, klotval, förflyttningar och spelstrategier, kommer också att ligga i toppen.
En del av de högsta slagningarna har slagits på EA 37 som är under 3 i ratio.

Hur ser framtiden ut för oljeprofilsstrategin?
– Vi har kanske slentrianmässigt följt efter Kegel som anses ledande och sett hur de utvecklar profilerna. Nu börjar profilerna från dem i vissa fall att vara 27-28 ml olja och vi anser att det inte är rätt väg att gå för svensk bowling och dess ligasystem. Man skall komma ihåg att Kegel är ett företag som lever på att sälja olja.

– Räkna med att kommande profiler från TK kommer att gå ner i oljemängd. Det gör i sig att vi bör bygga dem på ett annat sätt. Vi gör detta i flera steg, troligen hamnar nästa års profiler ned till 22-23 ml olja. Därefter troligen ännu lägre.

Linus Wirén   16 januari 2023 14:30