Inbjudan nationella serien 2024/2025

Svenska Bowlingförbundet bjuder in alla föreningar till deltagande i den nationella serien. Den kommande säsongen blir en övergång för att anpassa serien till det nya seriesystemet som börjar gälla säsongen 2025/2026. Nya anmälningar och eventuella avanmälningar till den nationella serien ska vara kansliet tillhanda senast den 27 maj.

Svenska Bowlingförbundet inbjuder alla föreningar till deltagande i den nationella serien. Den nationella serien omfattar:

Herrar: Elitserien

Herr/Dam: Allsvenskan - Division 1 - Division 2 - Division 3

Damer: Elitserien: Allsvenskan - Division 1 - Division 2

Förbundsstyrelsens reviderade förslag om nytt seriesystem i nationella serien röstades igenom vid det extrainsatta förbundsmötet i februari. Samt ett tilläggsyrkande från Göteborgs Bowlingförbund om att avvakta med att införa playoff till slutspel för lag 3-6 i elitserien och göra en översyn i frågan tillsammans med elitserieföreningen.

Nästa säsong blir en övergång för att anpassa serien och det nya seriesystemet börjar gälla säsongen 2025/2026. Det nya seriesystemet innebär bland annat en spetsning av seriepyramiden och för att genomföra de beslutade förändringarna i serierna kommer kvalen våren 2025 att vara anpassade för den nya strukturen. Se Blå Boken för mer information (efter 1 juli 2025).

ANMÄLAN
Inför säsongen 2004–05 infördes en tillsvidareanmälan som innebär att det avtal som
anmälan gäller, förlängs automatiskt tills dess en avanmälan sker eller att förändringar i
seriesystemet för med sig annullering av anmälan eller att laget diskvalificeras eller utesluts
från Nationella serien.

NYANMÄLAN
Förening som inte tidigare deltagit i Nationella serien kan anmäla representationslag till
Nationella seriens lägsta nivå. Förening med representationslag i Nationella serien kan
anmäla ett eller flera farmarlag. Till damernas lägsta serienivå ges dispens för B-lag, dock
utan möjlighet att avancera eller delta i kvalspel. Nyanmälan ska vara SvBF:s kansli tillhanda
senast den 27 maj 2024 (sbf@swebowl.se). 

AVANMÄLAN
Förening som avanmäler sin plats i det nationella seriesystemet påminns om att avanmälan
ska vara SvBF:s kansli tillhanda senast den 27 maj 2024 (sbf@swebowl.se). Vid för sent
inkommen avanmälan utgår en straffavgift enligt Kap D § 107, p6.

Blanketter finns tillgängliga på swebowl.se, under rubriken Vår verksamhet -> Förbundsinfo ->
Information -> Manual, blanketter och formulär

Licensövergångar ska vara registrerade och godkända senast 20 maj. 

Inbjudan till den nationella serien säsongen 2024-2025

Här är mer information om vad övergångssäongen innebär. 

 

Linus Wirén   15 april 2024 12:27