Förslag om nytt seriespel - se presentationen här

Svenska Bowlingförbundet tillsatte för cirka 1,5 år sedan en utredning kring det nationella seriesystemet. Arbetsgruppen som har lett utredningen har kommit fram till ett förslag om nytt seriespel. Här är en summering av förslaget och ni kan även här se presentationen från Ian Robinson som är med i utredningsgruppen.

Arbetsgruppen som har hållit i utredningen har kommit fram till ett förslag hur de anser att man behöver förändra den nationella serien.

Vid ordförandekonferensen i Stockholm presenterade Ian Robinson från utredningsgruppen förslaget.
– Det fanns samsyn mellan distrikten på ordförandekonferensen och den feedback som kommit in än så länge är positiv men det är otroligt viktigt att det kommer ut till distrikten och föreningarna. Så de får möjlighet att ställa sina frågor och prata om funderingarna de har, säger Sandra Granfeldt från utredningsgruppen.

Presentationen har därefter även spelats in och här kan ni se presentationen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RG5ZQHRAZVU

Bildpresentation i PDF kan ni se här.

I arbetsgruppen för serieutredningen ingår:

Lars-Inge Andersson, styrelseledamot Skånes Bowlingförbund
Sandra Granfeldt, styrelseledamot Svenska Bowlingförbundet
Ian Robinson, ordförande Stockholms Bowlingförbund
Johan Rundgren, generalsekretere Sveriges Bowlinghallars Förbund
Helena Sundqvist, vice ordförande Svenska Bowlingförbundet

Svenska Bowlingförbundets styrelse önskar input från distrikten på förslaget om nytt seriespel senast den 14 maj. Det är viktigt att distrikten söker förankring hos föreningarna kring förslaget för att styrelsen ska kunna lägga fram ett förslag till årsmötet i oktober.

Förslaget är ett ramverk. Det är inte ett färdigt detaljförslag utan utredningsgruppen menar att det finns flera punkter att bearbeta. De anser att det viktigaste är att det ska vara ett seriesystem som fungerar i hela Sverige, då kan man inte bara se till sin förenings bästa utan man behöver se det i ett större perspektiv.

Här följer en summering av Ian Robinsons presentation och serieutredningens förslag:

I en nulägesanalys menar utredningsgruppen att nationella serien befinner sig i en nedåtgående spiral med färre klubbar, lag och spelare. Det leder till att lag i Götaland och Svealand har fått betydligt längre resor till matcherna. De trycker också på att ökade kostnader och ändrade levnadsmönster gör dagens modell ohållbar.

Serieutredningen menar att seriesystemet måste förändras så att vi kan attrahera nya bowlare. De anser att man behöver korta ned resorna för serierna utanför elitskiktet. De vill öka flexibiliteten i serieupplägget och minska antalet sena lördagsmatcher.

Utredningen ser nationella seriesystemet som två delar.
– Elitbowling vilket är Elitserien och Allsvenskan.
– Breddbowling division 1 och nedåt.
För division 1 och nedåt anser de att det viktigaste är att resorna kortas ned.

Damserien
Damserien ingick inte i utredningsgruppens uppdrag där en egen utredning är igång sedan tidigare. Men den här serieutredningen berör också damserien där de menar att det finns två olika vägar att gå. Gemensamt för båda förslagen är att damernas elitserie ska finnas kvar i nuvarande form.

Vidare ser de två alternativ kring damserien:

Alternativ 1: Damerna ska spela i damlag och återgå till tidigare regler med eventuella dispenser (ex antal km till närmsta damlag, är det fler km så har du möjlighet att söka dispens för att spela i herrlag).

Alternativ 2: Lägga ned damserierna - ej Elitserien men serierna under.
Sedan blir det unisexligor genom att herrar och damer spelar mixat i lag - eller att damlag och herrlag spelar i samma serie.

De trycker på att det behövs ta ett beslut kring något av dessa två alternativ, annars finns det snart ingen damserie kvar. De betonar att det måste tillsättas medel från Svenska Bowlingförbundet till föreningar och distrikt för att få stöttning i att utveckla dambowlingen.

Seriesystemet - antal lag
I dagens system har alla serier 12 lag förutom Allsvenskan. Grundtanken är att de flesta serierna ska ha åtta lag i varje serie. De menar att en minskning av antal lag leder till en kvalitetsökning av serierna. Färre lag i division 1 och nedåt ger kortare resor.

Herrarnas elitserie
Utredningsgruppens förslag är en 8-lagsserie där lagen möts hemma och borta. Slutspelet ska spelas som i nuvarande form. Lag 1 och 2 avancerar direkt till slutspel. Playoff mellan lag 3 till 6 om att nå slutspelet. Lag 3 möter lag 6 och lag 4 möter lag 5. Segrarna går till slutspelet. Lag 7 stannar kvar i Elitserien. Inget lag åker ur direkt. Lag 8 får spela kval för att hålla sig kvar i Elitserien.

De menar att om lagen i Elitserien och Allsvenskan ska ha möjlighet att satsa och bli bra behöver färre lag flyttas upp och ned mellan serierna.

Idag anser de att serien är väldigt kvalitetsmässigt ojämn. Det är även varierande styrka hos lagen under säsongen då en del lag har flera spelare som spelar på PBA-touren eller Europatouren under vissa perioder.

Utredningen menar att det kommer bli en kraftigt kvalitetsökning i Elitserien. Med färre lag höjs standarden och risken att lagen inte kan spela med starkaste laget minskar.

Allsvenskan
Förslaget är att det ska vara tre serier - med 8 lag i varje serie. Minskning med antal lag från 40 till 24. Fyra lag från dagens elitserie flyttas ned till Allsvenskan.

Likt förslaget i Elitserien så ska inga lag i Allsvenskan åka ut direkt. Det betyder att det blir en kraftig ökning av kvalitetsnivån i serierna.

Förslaget säger också att farmarlag inte ska få delta i Allsvenskan. Farmarlag får inte spela i Elitserien därför ska de heller inte vara i Allsvenskan.

Kval till Elitserien
Lag 8 från Elitserien - tre lag från Allsvenskan, vinnaren från varje serie. Här ska en serie genomföras med dubbla möten på neutral plan, där vinnaren går till Elitserien. De andra lagen stannar kvar i Allsvenskan.

Kval till Allsvenskan
Kval enligt dagens modell där tre lag från Allsvenskan är med (åttan i varje serie) och sju lag från division 1 - (ettan i varje serie).

Division 1 till 4
Division 1: Det blir tre division 1-serier med åtta lag i varje, totalt 24 lag.
Kvalitetsökning i serien. Elitseriens farmarlag får som högst spela i division 1.
Utredningsgruppen anser att motståndet kommer vara bra nog för elitserieklubbarnas farmarlag.

Division 2: Det blir sex division 2-serier med åtta lag i varje, totalt 48 lag.

Division 3: Det blir tolv division 3-serier, med åtta lag i varje, totalt 96 lag.

Division 4: Troligen 7-9 divisioner med 6-10 lag i varje serie.

Norrland
Norrland har speciella förutsättningar och utredningen menar att det behövs särskilda åtgärder där. Norrland berörs endast kring omläggningen av Allsvenskan.

Flexibilitet och inflytande för föreningarna
Alla serier omfattas i grunden av 8 lag men kan tillåtas att variera mellan 6-10 lag om det innebär att resorna kortas ned påtagligt.
Seriekommittén bör ges fullmakt att sätt ihop serierna med 6-10 lag i syfte att minska de totala resorna i respektive serie.

Distriktserier
Utredningsruppen tycker att alla distriktserier ska ingå i det nationella seriesystemet. Det är till fördel att kanslipersonal på Svenska Bowlingförbundet administrerar de serierna. De menar att ju fler lag och spelare som är registrerade i det nationella seriesystemet desto starkare blir svensk bowling.

Distrikten kan vara med påverka hur upplägget ska vara i dessa serier. Upplägget kan variera från serie till serie när det handlar om distriktserierna. Det är till fördel att distrikten samarbetar i frågan och att ett forum bildas där man kan utbyta erfarenheter med varandra kring olika seriemodeller.

Farmarlag
Farmarlag ska inte tillåtas i Allsvenskan
Om distriktsserierna ska in i nationella serien behöver begränsningen om två farmarlag tas bort. På lägsta nivån kan man då ha hur många F-lag som helst i samma serie.

Samarbetsavtal
Samarbetsavtalen måste vara lika för damer och herrar.
Alla samarbetsavtal ska vara tidsbegränsade - t ex 2 år.

Spelbarhet
Dagens spelbarhetsregler behålls men en förändring behöver göras för att begränsa möjligheterna till toppning.

För att deltaga i avslutande serieomgångar och kvalet ska ett av följande kriterier vara uppfyllt:

– Ha deltagit minst X antal matcher/X serier i det aktuella laget tidigare under säsongen.

– Inte ha deltagit i något av föreningens högre placerade lag under säsongen.

 

Linus Wirén   30 mars 2023 11:37