Förbundsstyrelsen har godkänt tävlings- och seriespel på stringmaskiner

Svenska Bowlingförbundets styrelse har beslutat att godkänna stringmaskiner vid tävlings- och seriespel. Godkännandet gäller de maskiner som uppfyller USBC:s specifikationer och beslutet träder i kraft den 1 juli 2024.

Frågan kring Stringmaskiner har funnits på förbundsstyrelsens bord sedan säsongen 2020-2021 och frågan blev än mer aktuell efter att IBF godkänt stringmaskiner för tävlingsspel i november 2020. Vid stringmaskiner sitter käglorna fast i snören och har ersatt den klassiska kägelmaskinen. Sommaren 2022 spelades även World Games i Birmingham på stringmaskiner.
Danmark och Norge var bland de första länderna att godkänna stringmaskiner. Svenska Bowlingförbundets styrelse bestämde sig för att avvakta det Amerikanska Bowlingförbundets (USBC) tester samt att i egen regi göra egna tester i mindre skala.

Hösten 2023 publicerade USBC en rapport efter att ha gjort storskaliga tester kring stringmaskiner. USBC ansåg att det inte fanns några skillnader i resultat mellan ”free fall” och stringmaskiner. I samband med rapporten så beslutade USBC att omedelbart godkänna stringmaskiner med de specifikationer som de också fastslagit.
Läs rapporten HÄR. 

Nu har också Svenska Bowlingförbundet beslutat att godkänna stringmaskiner. Beslutet gäller de maskiner som uppfyller USBC:s specifikationer.

Några av de positiva effekter som Svenska Bowlingförbundets styrelse ser med beslutet är följande:

1. Ur ett hållbarhetsperspektiv så drar dessa maskiner betydligt mindre el än ”free fall” vilket är bra för miljön.
2. Billigare för hallägaren, vilket kan leda till att det går att öppna fler hallar på mindre orter.
3. Billigare underhåll både på kort och lång sikt.
4. Det blir enklare att utbilda personal och mindre kvalificerad personal behövs.
5. All bowling som spelas är bra för sporten.

Svenska Bowlingförbundets ordförande Jan Wiede om beslutet:
– Detta var både ett svårt och ett lätt beslut att fatta. Sporten har under lång tid genomfört allt tävlande på de maskiner som kallas "free fall". Utvecklingen fortsätter dock och nu finns det en ny maskintyp som är hållbarare för miljön och mer ekonomisk. När USBC, efter flera års studier och framtagande av regler, godkände dessa så känner vi oss trygga att godkänna samma maskiner och regler även i Sverige, säger Jan Wiede.

Finland var det senaste landet innan Sverige som godkände stringmaskiner och de har också begränsat godkännandet till de maskiner som uppfyller USBC:s specifikationer.

Specifikationerna är följande:

- Snöret skall vara minst 54 tum (137,16 cm) - det finns ingen maxgräns.

- Ball Cushion Distance (stop-plankan) minst 35 tum (88,9 cm) - finns ingen maxgräns.

- Pin curtain distance (gummimatta/gardin) - minst 14 tum (35,58 cm) - max 18 tum (45,72 cm)

- Kickback tjocklek är samma som free-fall. 2,75 tum (6,985 cm) på båda sidor

Klicka HÄR för de specifikationer, som USBC har uppdaterat i januari 2024, som gäller för att godkänna en stringmaskin (sidorna 45-47). 

Givetvis kommer stringmaskinerna som installeras för tävlingsspel att besiktigas för godkännande precis som ”free fall”-maskiner. I dagsläget finns det inga hallar i Sverige som har godkända stringmaskiner så de behöver byggas om för att få användas vid tävlings- och seriespel. Inom den närmsta tiden kommer reglerna att anpassas i Blå Boken och besiktningsprotokollen ska anpassas så att de även omfattar stringmaskiner. Godkännandet gäller från den 1 juli 2024.

25 mars 2024 14:00