Ansökan öppen till projektstöd IF 2023

Från idag den 13 februari kan din förening söka projektstöd. Det går att söka medel för verksamhet från 7 år upp till 25 år.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott.

Fokus för ansökningarna i projektstöd IF är att försöka inkludera underrepresenterade grupper, hitta nya tränings- och tävlingsformer samt att utbilda nya ledare. 

Det går att söka till och med den 31 oktober 2023 eller så länge det finns medel kvar att söka.

Läs mer här.

Linus Wirén   13 februari 2023 17:31