Administration och hemsida

Vid årsskiftet stänger Riksidrottsförbundet tjänsten Idrottonline hemsida. Det innebär att en gratis hemsida inte längre erbjuds via IdrottOnline och att alla som använder detta hemsideverktyg behöver byta leverantör för att kunna publicera hemsidor

Det gäller endast hemsideverktyget. Övriga delar i IdrottOnline som tex medlemsregistret kommer att finnas kvar.

Svenska Bowlingförbundet har sedan beskedet om att hemsidelösningen försvinner tittat på olika alternativ för förbundets samt alla distrikts hemsidor. Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att välja verktyget Umbraco genom leverantören HiQ för förbundets och för alla distrikts hemsidor. HiQ byggde även Svenska Bowlingförbundets nuvarande hemsida www.swebowl.se

Distriktens hemsidor
Distrikten erbjuds alltså en hemsidemall genom verktyget Umbraco.
Distrikten kommer att få en digital genomgång av HiQ om hur den nya hemsidan kommer att fungera. Vi återkommer om datum och mer information.

Föreningens hemsida
Svenska Bowlingförbundet har inte möjlighet att erbjuda någon hemsidelösning till föreningarna. Det finns många olika leverantörer och alternativ att välja mellan för föreningens hemsida. Vad som passar er bäst beror på vilka behov ni har.

RF SISU har tagit fram ett lärgruppsmaterial som ni kan använda i ert arbete vid val av ny hemsida. 

Några råd vid val av leverantör:
– Lätt att använda och introducera för ovana redaktörer
– Webbaserad, så kallade molntjänst
– Välj en väletablerad standardprodukt
– Erbjuder de support med bra öppettider, ingår det i priset?

Domännamn
I IdrottOnline har ni kunnat välja mellan att använda er av en egen domän eller den som har ingått från RF. När ni nu väljer en ny leverantör behöver ni i de flesta fall köpa ett eget domännamn. Till exempel: bkbowling.se, bkbowling.nu, bkbowling.com

Läs här om hur ni registrerar ett domännamn
Tips vid val av domännamn

Andra leverantörer
Det finns många olika leverantörer att välja mellan som erbjuder olika mallar och hemsideverktyg, tex one.com, wordpress och loopia.

Det finns även flera leverantörer av föreningsverktyg som också erbjuder hemsidor, som laget.se, sportadmin.se eller svenskalag.se. Dessa erbjuder även andra tjänster som fakturering, app:ar, medlemsregister. Här finns en lista. 

Ta hjälp av er RF-SISU konsulent
Vill ni ha tips och stöd i ert arbete? Kontakta er konsulent hos RF SISU. De kan inte hjälpa er att skapa er hemsida men kan stötta er i processen kring att ta fram en ny hemsida.

Spara ner materialet
Material som finns på er IdrottOnline-sida idag går att ladda ner. Ni kan exportera ner media, dvs bilder och filer som ni har laddat upp på er hemsida, samt nyheter. Verktyget för nedladdning hittar ni här 

OBS! Ni måste ladda ner det ni vill spara innan den 31 december. Efter det försvinner allt material.

Oavsett vilket alternativ ni väljer för er webbplats måste föreningens medlemsregister finnas kvar i IdrottOnline. Här hämtar Svenska Bowlingförbundet information samt att all statistik som RF hämtar om SvBF tas ur IdrottOnline.

Administration i IdrottOnline
Det är alltså bara hemsidan i IdrottOnline som försvinner vid årsskiftet, övriga funktioner finns kvar. Dessa är:

Medlemshantering
Aktivitetshantering
Avgiftshantering
LOK
Idrottsmedel
Utbildning
Beslutsstöd
Licenshantering
Integrationsmöjligheter
Inloggning kommer att kunna ske via login.idrottonline.se

Mer info från Riksidrottsförbundet kring ny hemsida kan ni läsa här. 

Linus Wirén   30 augusti 2022 11:26