Parabowling är bowling för personer med något slag av funktionshinder. Verksamhet bedrivs i ett stort antal av Skånes Bowlinghallar. För att få delta i sanktionerad verksamhet ska man ha en licens med parabehörighet.

Licenser finns dels såsom A-licens och B-licens.

Innehavare av A-licens äger rätt att delta i all verksamhet, B-licens berättigar till deltagande i individuella tävlingar samt seriespel på distriktsnivå. Observera dock att medicinkort ska insändas tillsammans med licensansökan, vilken sänds direkt till Svenska Bowlingförbundet sbf@swebowl.se Mer finns att läsa i Blå Boken på Svenska Bowlingförbundets hemsida http://www.swebowl.se/Foreningsinfo/regelverkblaboken/ viktigt att läsa igenom och ha som ett uppslagsverk.

Skånes Bowlingförbund arrangerar seriespel i 4 divisioner.

Utöver seriespel arrangeras DM (oftast mitten av december).

Några föreningar arrangerar även tävlingar för parabowlare och då sänds inbjudan till de adresser som Ni anmält till förbundet varför det är viktigt att alltid hålla dessa uppdaterade.

Mer verksamhet som Svenska Bowlingförbundet ansvarar för finns på följande länk: http://www.swebowl.se/Verksamhet/Parabowling/

Senast uppdaterad: 22-12-27 av Carl Weiman