Styrelseprotokoll 2023 - 2024

Här hittar du protokoll från styrelsen protokoll under verksamhetsåret. Av säkerhetsskäl så läggs dom inte ut med namnteckningar eller annan känslig information.

20240318 Protokoll UBF Styrelsemöte

20240205 Protokoll UBF Styrelsemöte

20231211 Protokoll UBF Styrelsemöte

20231015 Protokoll UBF Styrelsemöte

20231002 Protokoll UBF Styrelsemöte

20230926 Konstituerande Styrelsemöte

20230926 Extra Årsmöte Protokoll

20230903 Protokoll Styrelsemöte

Senast uppdaterad: 24-04-29 av Peter Tidbeck