Bertil Pettersson Ordförande
Mikael Olsson Vice ordförande
Gunnel Söder Sekreterare
Peter Tidbeck Kassör
Johan Eriksson Lindström Ledamot
Therese Larsson Suppleant
Robert Cedervall Suppleant
Senast uppdaterad: 23-06-15 av Peter Tidbeck