Här samlar vi nyheter som rör bowlingen inom Upplands Bowlingförbund.

Har du en nyhet eller något du tycker vi ska informera om så skicka hos ett mejl, se mejladress längst ner på första sidan.

Senast uppdaterad: 23-06-19 av Peter Tidbeck