Förbundsinformation

Småland Blekinge Bowlingförbund skall arbeta i enlighet med Svenska Bowlingförbundets ändamål.

Småland Blekinge Bowlingförbund omfattar de föreningar som är  
medlemmar i Svenska Bowlingförbundet, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Småland Blekinge Bowlingförbunds verksamhet utövas inom följande geografiska område:
Kalmar-, Jönköpings-, Kronobergs- och Blekinge län.

Senast uppdaterad: 23-05-22 av Daniel Olin