Årsmöte 2022-2023

Onsdagen 31 maj genomfördes årsmötet för förbundet för verksamhetsåret 2022-2023, men ...

Allt gick bra fram till ett av valen, där det tyvärr blev fel och ingen tänkte/reagerade på det.

Årsmötet valde in en ny revisor med kopplingar till styrelsen. Kan bara beklaga detta misstag men vi kommer kalla till extra årsmöte där enda punkten kommer vara val av revisor och det planeras genomföras digitalt.

Vald person är informerad och valberedningen också. 

Styrelsen genom Bertil Pettersson 

Peter Tidbeck   01 juni 2023 20:52