Avgifter 2023-2024

Vad går avgifter till och vad får våra bowlingklubbar och medlemmar för dessa?

Avgifterna skall täcka alla administrativa kostnader samt underhåll av vår hemsida. Det innebär handläggning av serieindelning, serielottning, resultatredovisning, medaljer, utskick av information till våra klubbar och bowlinghallar samt att ge er service.

I licensavgifterna ingår en försäkring för dig som bowlar, (klicka här för att läsa mer). Genom Bowlinglicens A kan du som medlem deltaga i alla typer av tävlingsspel såsom seriespel samt övriga tävlingar som arrangeras i Sverige. Läs mer om licensformerna här.

Licensavgifter*

Bowlinglicens A Senior 445 kr
Bowlinglicens A Junior 200 kr
Bowlinglicens A Ungdom 0 kr
Bowlinglicens B Senior 0 kr
Bowlinglicens B Ungdom/Junior 0 kr

Stockholms Bowlingförbund bjuder på alla Ungdomslicenser. Vi har också valt att inte ta ut något extra för juniorlicenserna.

*) Eventuell Parabehörighet kan kopplas till valfri licenstyp och kostar inget extra. Priserna är inkl. SvBF:s avgift.

Anmälningsavgifer och övriga avgifter

8-mannalag, serieavgift helår - Stockholmsligan 2000 kr
4-mannalag, serieavgift helår - Stockholmsligan 1000 kr
Föreningsavgift - Stockholms Bowlingförbund 500 kr
Föreningsavgift - Svenska Bowlingförbundet 1500 kr
Tävlingstillstånd (inkl. kalenderpost, Tävling/Aktivitet och tävlingsannons) 500 kr
Övergångsavgift - Svenska Bowlingförbundet 200 kr
W.O. - Minimiavgift 1000 kr*
Avanmälan - för sent inkommen - minimiavgift per lag, STL 10000 kr
Avanmälan - under påg. säsong - minimiavgift per lag, STL 30000 kr
Anordnade av tävling utan tillstånd - Svenska Bowlingförbundet 1000 kr
Försent rapporterad tävling i Stockholmsligan (24 timmar):
Första förseelsen - Tillsägelse
Andra förseelsen
Följande förseelser
 
0 kr
500 kr
1000 kr
Påminnelseavgift 60 kr

*) Eventuella krav på banhyra regleras mellan förening och bowlinghall. Lag som lämnar W.O. två omgångar eller tre matcher utesluts med omedelbar verkan. Regelverk gällande seriebestämmelser: Blå Boken Kapitel D.

Avhopp i Seriesystemet
Vid avhopp från seriesystemet under säsong hänvisar vi till Blå Boken § D 21. Eventuella krav på ersättning av kostnader i samband med avhopp kan ej krävas av StBf utan hänvisas att lösas med aktuell motpart.

Ej sanktionerad tävling 
Regler vid anordning av tävling finns bl.a. att läsa om i Blå Bokens Kapitel F. Där står det t.ex.:

§ F 3 p 3.1
"Arrangör av tävling åligger att hos SvBF på avsedd blankett/formulär ansöka om tillstånd att arrangera tävling. Ansökan om internationella tävlingar ska underställas SvBF för sanktion.

Arrangör som inte skickat in ansökan om tävlingstillstånd i tid erhåller en förseningsavgift på 1000 kr. Vid grövre förseelser förverkas rätten att arrangera tävling under en tidsperiod som beslutas av Förbundsstyrelsen. Spelare som uppnår rekordslagning i tävling som inte är sanktionerad kan inte påräkna att dessa rekord godkänns."

§ F 3 p 3.11
"Arrangör av tävling åligger att senast 10 dagar efter avslutad tävling rapportera in tävlingen i BITS.

För arrangör som inte inom angiven tid inrapporterat tävlingen i BITS uttas en straffavgift på 1000 kr."


Detta innebär även att tävlingar som inte är saktionerade inte berättigar deltagarna till rankingpoäng.

Senast uppdaterad: 24-05-29

Social media

https://www.instagram.com/bowlingstockholm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==