Härmed inbjuds representanter från alla bowlingföreningar i Västerbottens Bowlingförbund till årsmöte Söndag 16/6 kl 19:00.

Årsmötet kommer att ske digitalt och årsmöteshandlingar kommer att finnas på denna sida innan mötet.

 

Fullmakt ska vara ifylld av ordförande/kassör i respektive förening och skickas till janne@vasterbottensbf.se innan mötet för att ha rösträtt.

Föredragningslista

Verksamhetsbrättelse 2023/2024

Länk till mötet (öppen från ca 18.45) . 

Motioner

BK Prana

Styrelsen / NBF ÅBF VBF

Resultat

Balans

16 maj 2024 20:56