Årsmöte 2023/2024

Årsmöte 2023/2024 på Hotell Malmköping onsdag 5/6 kl 18:00

Vi upprepar förra årets succé med över 20 deltagare från alla klubbar.

Kallelse är utskickad till klubbarna den 13/5 och ytterligare en gång 21/5.

Södermanlands Bowlingförbund hälsar samtliga distriktets bowlingklubbar välkomna till 2023/2024 års årsmöte

Plats:   Hotell Malmköping, Furugatan
Tid:      Onsdag den 5/6 kl 18.00

Efter mötet äter vi en kamratmåltid som förbundet bjuder på.
Meddela via mail till info@sobf.se vilka som kommer  från er förening samt om det finns allergier

Sista dag för anmälan till mötet är den 27/5.
Om ni inte kan delta så meddela även det så vi kan ordna med fullmakt

Vill ni lämna in en motion till SöBf eller att vi ska lämna den vidare till SvBf årsmöte så skicka den senast den 27/5 till info@sobf.se