Södermanlands Bowlingförbund
Styrelse och funktionärer 2022/23

 

Ordförande:

Björn Bergvall
Tfn: 070-856 12 12
E-post: ordforande@sobf.se

Sekreterare:

Johan Rundgren
Tfn: 070-592 91 18
E-post: sekreterare@sobf.se

Kassör:

Ewa Törning
Tfn: 070-212 87 43
E-post: ekonomi@sobf.se

 

Ledamot:

Tomas Claesson
Tfn: 070-330 03 13
E-post: tomas@sobf.se

Ledamot:

Klas Karlsson
Tfn: 070-532 07 85
E-post:klas@sobf.se

Suppleant:

Jörgen Plantin
Tfn: 076-573 46 55
E-post: jorgen@sobf.se

 

Samordnare för:

Ungdom: Jörgen Plantin
Tävlingar/DM:
 Johan Rundgren
Utbildning:
 Björn Bergvall
Para: X 

 

Revisor:

Bengt-Ove Gustavsson
Tfn: 070-672 39 75
E-post: revisor@sobf.se

Revisorsuppleant:

X

 

Valberedning:

KAIK (Sammankallande)
MAC