Södermanlands Bowlingförbund
Styrelse och funktionärer 2023/24

 

Ordförande:

Björn Bergvall
Tfn: 070-856 12 12
E-post: ordforande@sobf.se

Sekreterare:

Klas Karlsson
Tfn: 070-532 07 85
E-post: sekreterare@sobf.se

Kassör:

Klas Karlsson
Tfn: 070-532 07 85
E-post: ekonomi@sobf.se

Ledamot:

Johan Rundgren
Tfn: 070-592 91 18
E-post: johan@sobf.se

Ledamot:

Camilla Thörner
Tfn: 076-877 27 91
E-post: camilla@sobf.se

Ledamot:

Ewa Törning
Tfn: 070-212 87 43
E-post: ewa@sobf.se

Suppleant:

Jörgen Plantin
Tfn: 076-573 46 55
E-post: jorgen@sobf.se

 

Samordnare för:

Ungdom: Camilla Thörner
Tävlingar/DM:
 Johan Rundgren
Utbildning:
 Björn Bergvall
Para: Bengt-Ove Gustavsson 

 

Revisor:

Bengt-Ove Gustavsson
Tfn: 070-672 39 75
E-post: revisor@sobf.se

Revisorsuppleant:

X

 

Valberedning:

NBS (Sammankallande)
Stallis