Valberedning för 2023/24

På årsmötet utsågs två föreningar att vara valberedning till styrelse och funktionärer för kommande verksamhetsår.

KAIK (Sammankallande)  och MAC