Valberedning för 2024/25

På årsmötet utsågs två föreningar att vara valberedning till styrelse och funktionärer för kommande verksamhetsår.

NBS (Sammankallande)  och Stallis