Ungdomskommittén

Ungdomskommittén 2023/2024 består av följande personer:

- Linda Wehner (ansvarig)
- Robert Kaneby
- Ronja Edvall
- Carl Weiman

UK söker fler personer. Vill du vara med eller kanske känner någon som kan vara lämplig så kontakta ansvarig (Linda) eller ordförande i styrelsen (Tony). 

Senast uppdaterad: 23-12-06 av Annette Petersson