Styrelsen
sammanträder normalt en gång per månad (augusti-maj)

För kontakt med styrelsen maila vastmanland@swebowl.se

Ordförande: 
Joakim Ek
Telefon: 072-391 61 17
e-post: joakim.ek@swebowl.se

Vice ordförande:
Anders Ericsson
Telefon: 070-743 89 99
e-post: aeson@telia.com

Kassör:
Pontus Moëll
Telefon: 076-092 55 99
e-post: moell_93@hotmail.com

Sekreterare:
Anton Dumke 
Telefon: 070-753 54 30
e-post: anton.dumke@hotmail.com

Ledamot
:
Maria K. Årberg
Telefon: 076-907 90 74
e-post: maria.k.arberg@swebowl.se

Ledamot:
Vakant
Telefon:
e-post:

Ledamot:
Vakant
Telefon:
e-post:

Senast uppdaterad: 22-12-28 av Joakim Ek