Ansvarig för Para är:

  • Christer Jönsson

Mail: christer.g.jonsson@outlook.com Telefon: 0722-14 01 25

Senast uppdaterad: 23-12-06 av Annette Petersson