Sportlov

Vind, regn o kyla - utomhus 😇, värme, glädje, spänning o sportlov inomhus.

Sportlov i Malmö betyder mycket folk och då speciellt barn o familjer som söker sig till Baltiska bowlinghallen - så blev det även i år.
Vill först o främst rikta ett stort tack till Baltiska hallens personal - vilket arbete Ni lägger ner för att få alla till att trivas på hallen - TACK 🙏
Tack även till cafeterians personal och det frivilliga som spontant går ner o hjälper till med att finna ett klot, visa en startposition eller förklara en o annan regel ( som vi har i bowling )
Jag låter bilderna tala för sig själv.
Vid pennan
Tony
Annette Petersson   27 februari 2023 10:53