Resultat

1
   877    343    191    202    
2
  687   524   207   193    
3
  681   396   183        
4
  800   529   167        
5
  711   332            
6
  582   331            
7
  676   300            
8
  641   269            
9
  549                
10
  522