Styrelse

VGBF styrelse har till denna säsong haft följande sammansättning.
Vi nås bäst på vår allmänna e-post: vastergotland@swebowl.se

Ordförande: Fatima Carlsson
e-post: fatima.carlsson@swebowl.se


Kassör: Inga-Lill Westerlund
e-post: ingalill.westerlund@swebowl.se


Sektreterare: Viktor Svarén
e-post: viktor.svaren@swebowl.se


Ledamot: Daniel Blom
e-post: daniel.blom@swebowl.se


Ledamot: Fredrik Johansson
e-post: fredrik.johansson@swebowl.se


Ledamot: Erik Ahlstrand
e-post: erik.ahlstrand@swebowl.se


Ledamot: Ann-Brith Johansson
e-post: bam.johansson@swebowl.se


Suppleant: Carina Krusell
e-post: carina.krusell@swebowl.se


Suppleant: Susanne Zakrisson
e-post: susanne.zakrisson@swebowl.se

Senast uppdaterad: 23-02-23 av Daniel Blomqvist