Hem / Bra att veta kring tävlingar

Bra att veta kring tävlingar

För att kunna delta i tävlingar sanktionerade av Svenska Bowlingförbundet behöver spelaren ha giltig licenstyp för tävlingen. Både spelare och arrangör kan kontrollera behörigheten i BITS under Licenser. Likväl behöver även licensierade spelare förvissa sig om att tävlingen de ska delta i är sanktionerad av SvBF, vilket är registrerat i BITS under Tävlingar, eller tävlingar sanktionerade av WTBF eller ETBF. I BITS är det även registrerat vilken som är tävlingens sista starttid, arrangörer får inte lägga till starter efter sista utlysta starttid.

I tävlingar som spelas med hcp har spelaren och dennes förening eget ansvar att det stämmer överens med den faktiska spelstyrkan. Reglering kring hcp:et för tävlingen bestäms av arrangören och det ska tydligt framgå vad som gäller, exempelvis hur hcp räknas och vad som gäller om det inte finns tillräckligt underlag för en spelare. Kontakta i första hand arrangören omkring frågor som rör hcp för tävlingen.

För att det ska vara en tävling ska det vara minst två startande i klassen/tävlingen, om det inte är det så ställs den in. Skulle arrangören även utöver detta skäl behöva ställa in tävlingen görs det senast 5 dagar innan tävlingen startar till This is a mailto link och alla anmälda startande, i annat fall måste tävlingen genomföras.

Ansökan om att arrangera tävling görs komplett ifyllt på blanketten Tävlingstillstånd och ska ha kommit till SvBF:s kansli på This is a mailto link senast 14 dagar innan tävlingen startar, vid sent ankommet tillstånd utgår en förseningsavgift till arrangören. Dels för att vi på kansliet behöver ha viss handläggningstid men framförallt för att eventuella tävlingsdeltagare ska ha möjlighet att i god tid kunna veta vilka tävlingar som är sanktionerade.

För att tävlingsdeltagarna så fort som möjligt efter avslutad tävling ska få sitt dynamiska hcp uppdaterat så resultatrapporterar arrangören tävlingen i BITS senast inom 10 dagar. Vid försent inregistrerade resultat utgår en förseningsavgift till arrangören. Önskar arrangören beställa resultatrapportering av SvBF:s kansli görs det på This is a mailto link senast samma dag som tävlingen avslutas med en resultatlista innehållande:

  • Spelarens namn
  • Spelarens licensnummer (tips: be spelaren om det i anmälan)
  • Klubb
  • Hcp/serie
  • Resultat från kval
  • Eventuella finalresultat


Läs mer i Blå boken:
Licenstyper/nivåer – Kap K1 punkt 2
Tävlingstyper – Kap F1
Licensiering, behörighet – Kap F5
Arrangörs åligganden – Kap F3
Spelares åligganden – Kap F4
Eget ansvar hcp – Kap F4 punkt 4, Kap K9 punkt 6
 
Manualer